Ponúkané služby

Téma nehnuteľností je zložitou oblasťou, preto sme za 9 rokov nášho pôsobenia rozšírili svoje služby a našim klientom ponúkame komplexný prístup v oblasti nehnuteľností. Môžete sa na nás obrátiť v prípade, ak potrebujete:

 

Znalecké posudky


Geodetické služby

- geometrické plány, výskopisné a polohopisné zamerania, adresné body, predrealizačné zamerania stavieb, porealizačné zamerania stavieb, zákresy inžinierskych sietí a pod.


Architektonické služby


Inžiniering


Financovanie nehnuteľností


Stavebné práce


Predaj stavebného materiálu a zariaďovacích predmetov