Ponúkané služby

Úvod Ponúkané služby

Téma nehnuteľností je zložitou oblasťou, preto sme za 9 rokov nášho pôsobenia rozšírili svoje služby a našim klientom ponúkame komplexný prístup v oblasti nehnuteľností. Dokážeme rýchlo a spoľahlivo zabezpečiť:

 

znalecké posudky

geodetické práce (geometrické plány, adresné body, výškopisné a polohopisné zamerania, pred- a po-realizačné zamerania a pod.)

architektonické štúdie, projektové dokumentácie na mieru, realizačné projekty, jednotlivé profesie

inžiniering - vybavenie stavebných povolení, kolaudácií, dodatočných povolení, ohlásení a pod.

financovanie nehnuteľností

búracie práce a terénne úpravy

stavebné práce (výstavba rodinných domov na kľúč, výstavba bytových domov, výstavba inžinierskych sietí a pod.)

realizáciu subdodávok na stavbe (viď Obchodní partneri)

projektový manažment developmentu (viď Referencie)

 

Tieto služby vykonávame spolu s naším tímom architektov, geodetov, rozpočtárov, stavebných inžinierov, hypotekárnych špecialistov a subdodávateľov.