Ďalšie služby

Úvod InžinieringĎalšie služby

V oblasti inžinieringu a v samotnom procese povoľovania stavieb taktiež ponúkame nasledovné služby:

 

- Územné rozhodnutia

- Ohlásenia stavieb

- Povolenie terénnych úprav a prác

- Zmeny v užívaní stavby

- Zmeny stavby pred jej dokončením

- Povolenia na odstránenie stavieb

- Vodosprávne konania

- Rozkopávkové povolenia

- Odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

- Povolenia na špeciálnom stavebnom úrade

- Povoľovanie prístupových komunikácií a inžinerskych sietí