Inžiniering

Úvod Inžiniering

Ecology, s.r.o. zabezpečuje inžiniersku činnosť v stavebníctve v Bratislave a okolí, a v Trenčíne. Vybavujeme územné rozhodnutia na umiestnenia stavieb, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, búracie povolenia, dodatočné povolenia, zmeny stavby pred jej dokončením, ohlásenia a pod. Plnohodnotne zastupujeme našich klientov v konaniach pred stavebným úradom a v konaniach pred dotknutými orgánmi. V našom tíme máme k dispozícii geodeta, architektov, projektantov, rozpočtárov, stavebný dozor, staviteľov a tak sme schopní ponúknuť full-servis službu presne na mieru vašim potrebám a požiadavkám. Ponúkame primerané ceny a podmienky.