Stavebné povolenia

Ecology, s.r.o. zabezpečuje inžiniersku činnosť v stavebníctve v Bratislave a okolí a na území západného Slovenska. Vybavíme za Vás ÚZEMNÉ rozhodnutie, STAVEBNÉ povolenie, KOLAUDAČNÉ rozhodnutie. V našom tíme je geodet, architekt, stavebník. Ponúkame Vám svoje odborné vedomosti a skúsenosti, ponúkame Vám náš čas a kvalitne vykonanú prácu.

  • konzultácie u nás vo firme, u Vás vo firme,
  • možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
  • primerané ceny a podmienky.


- ÚZEMNÉ KONANIE               - STAVEBNÉ KONANIE                 - KOLAUDAČNÉ KONANIE