Referencie

Úvod Referencie

 

 

Bratislava - Rusovce, dva rodinné domy

Tento projekt naša firma začala spontánnym návrhom biznis projektu pre investora. Spracovali sme vstupnú štúdiu a po odsúhlasení investorom sme sa pustili do práce. Od vybavenia podkladov k architektonickému návrhu sme prešli k zadaniu vypracovania projektovej dokumentácie. V priebehu 12 mesiacov, počas ktorých sa vypracúvali a pripomienkovali projektové dokumentácie, sme vybavili územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie. Proces musel byť dvoj-stupňový, nakoľko sa z pohľadu stavebného zákona jednalo o zložitú stavbu. Zabezpečili sme tender na staviteľa a podieľali sme sa aj na technickom dozore pri výstavbe, kedy sme kontrolovali priebeh výstavby, dodaný materiál, súlad skutočného stavu s projektovou dokumentáciou atď. Stavbu sme úspešne zavŕšili kolaudáciou stavby. Investorovi sme ponúkli aj predajný a realitný servis a v súčasnosti sú oba RD predané.


    


     


 

Bratislava - Rusovce, tri rodinné domy, ulica Longobardská

 

Projekt trojdomu sme predstavili investorovi, ktorý nám dal zelenú. Zo začiatku bolo potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy na pozemku. Následne sme vytendrovali architektonickú kanceláriu, s ktorou sme sa podieľali na vypracúvaní projektovej dokumentácie. Priebežne sme zabezpečovali územné rozhodnutie a stavebné povolenie spolu so všetkými vyjadreniami dotknutých orgánov. Samotný proces inžinieringu trval 12 mesiacov, a jeho výsledkom bolo právoplatné stavebné povolenie. Vytendrovali sme stavebnú firmu a čakali na ukončenie výstavby. Napokon nás investor oslovil aby sme mu zabezpečili predajný a realitný servis. V súčasnosti sú všetky 3 domy predané a noví majitelia v nich plnohodnotne bývajú.

 
Trenčín - rezidenčná štvrť Cez Ohrady

Pri tomto projekte sme sa podielali na predaji 52 pozemkov pre rodinné domy. Predaj pozemkov sme úspešne zavŕšili za 12 mesiacov - v roku 2018.