ECOLOGY GROUP

Investičné zámery

Contracting for the sale or buy of house and land.
Máte nehnuteľnosť pre investičný stavebný zámer?

Vypracujeme analýzu Vášho investičného zámeru

Vyhodnotíme prieskum trhu a hrubý odhad Vášho možného zisku
Zabezpečíme prípravné overovacie práce

(geodetické, body napojenia a kapacity inžinierskych sietí, ochranné pásma a i.)

Zabezpečíme projekčnú a inžiniersku činnosť stavebného zámeru
Pomôžeme s výberom dodávateľa prác
Zabezpečíme kolaudáciu
Zabezpečíme predaj
Návrat hore