Cenník zmlúv

Úvod Cenník zmlúv
     Rezervačná zmluva 120 €
  Zmluva o budúcej zmluve 150 - 250 €
  Kúpna zmluva

180 - 250 €

  Darovacia zmluva 180 - 250 €
  Zmluva o zriadení vecného bremena 150 €
  Nájomná zmluva 150 €
  Preberací a odovzdávací protokol 30 €

 

     Ceny sú uvedené bez DPH (nie sme plátcami DPH).


     Cenník služieb je určený pre klientov, ktorí si sami riešia predaj, kúpu, darovanie nehnuteľnosti alebo zavkladovanie do katastra nehnuteľností.

     V takom prípade Vám ponúkame pomoc v podobe vypracovania zmlúv, návrhov a žiadostí osobitne pre každý jeden prípad tak, aby ste bez

     problémov zvládli potrebné úkony.