Cenník inžinieringu

Úvod Cenník inžinieringu
    

Vypracovanie žiadostí o vydanie územného rozhodnutia +

vypracovanie žiadostí pre dotknuté orgány

      340 - 430 €
 

Vypracovanie žiadostí o vydanie stavebného povolenia +

vypracovanie žiadostí pre dotknuté orgány
  360 - 450 €
 

Vypracovanie žiadostí o vydanie zlúčeného stavebného

povolenia + vypracovanie žiadostí pre dotknuté orgány

  390 - 550 €
 

Vypracovanie žiadostí o vydanie kolaudačného rozhodnutia +

protokoly a certifikáty materiálov a prác

  290 - 350 €

 

     Ceny sú uvedené bez DPH (nie sme plátcami DPH).


     Cenník služieb je určený pre klientov, ktorí si sami riešia vybavovanie územného, stavebného alebo kolaudačného konania.

     V takom prípade Vám ponúkame pomoc v podobe vypracovania návrhov a žiadostí osobitne pre každý jeden prípad tak, aby ste bez problémov

     zvládli potrebné úkony.