Cenník

     Cenník služieb je určený pre klientov, ktorí si sami riešia predaj, kúpu, darovanie nehnuteľnosti, zavkladovanie do katastra nehnuteľností, prípadne vybavovanie územného, stavebného alebo kolaudačného konania. V takom prípade Vám ponúkame pomoc v podobe vypracovania zmlúv, návrhov a žiadostí osobitne pre každý jeden prípad tak, aby ste bez problémov zvládli potrebné úkony.

 

     - CENNÍK ZMLÚV

 

     - CENNÍK INŽINIERINGU    - ÚZEMNÉ KONANIE

                                              - STAVEBNÉ KONANIE

                                              - ZLÚČENÉ KONANIE

                                              - KOLAUDAČNÉ KONANIE

 

     - CENNÍK KATASTER